Gå til innhold

Valuta - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av valuta dei siste seks åra (2010-2015).

Beslag av valuta (i millioner) gjort av Tolletaten 2010-2015.

  

Tal på beslag av valuta gjort av Tolletaten 2010-2015.