Gå til innhold

Sigarettar - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av sigarettar dei siste seks åra (2010-2015).

Stk sigaretter beslaglagt av Tolletaten 2010-2015.

  

Tal på  beslag av sigarettar gjort av Tolletaten 2010-2015.