Gå til innhold

Psykoaktive stoff - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av psykoaktive stoff dei siste tre åra (2013-2015).

Beslag av nye psykoaktive substansar i kilo 2013-2015.

 

Tal på beslag av nye psykoaktive stoff gjort av Tollvesenet 2013-2015.