Gå til innhold

Narkotiske tabletter - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av narkotiske tablettar dei siste seks åra (2010-2015).

Stk beslaglagte narkotiske tablettar av Tolletaten 2010-2015.

 

Tal på beslag av narkotiske tablettar gjort av Tolletaten 2010-2015.