Gå til innhold

Khat - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av khat dei seks siste åra (2010-2015).

Khat beslaglagt av Tolletaten (i kilo) 2010-2015.

  

Antall beslag av khat gjort av Tolletaten 2010-2015.