Gå til innhold

Beslagsstatistikk første halvår 2016

Tabell som samanliknar beslaga Tolletaten har gjort første halvår 2016 med same periode 2015.

Beslagsstatistikk første halvår 2016 og 2015
  Pr. 30.06.16 Pr. 30.06.15
Beslaglagt vare Tal på
beslag
Beslaglagt
mengd
Tal på
beslag
Beslaglagt
mengd
Alkoholhaldige drikkevarer
Brennevin 3 444  32 969 liter  3 284 31 998 liter
Brennevin over 60% 30  311 liter  26 2 168 liter
Vin 1 932  18 098 liter  1 602 29 930 liter
Øl 3 143  261 741 liter  2 595 260 058 liter
Andre varer
Kjøtvarer 241  12 995 kg  191 10 191 kg
Fisk 26  3 623 kg  11 3 524 kg
Avdekka valuta 398  31,2 mill NOK  476 25,7 mill NOK
Farmasøytiske preparat
Dopingmiddel 365  133 047 einingar
(ampull, gram, 
kapsel, tablett) 
580 243 671 einingar
(ampull, gram,
kapsel, tablett)
Narkotika
Amfetamin 150  89 162  185 165 867 gram
Cannabis
(hasj og marihuana)
639  1 581 104 gram  701 552 270 gram
Heroin 20  6 299 gram  20 9 374 gram
Kokain 76  15 451 gram  59 21 650 gram
Khat (ferk og tørket) 96  815 kg  269 1808 kg 
Nye psykoaktive substanser
(NPS) - gram
45  401 gram  42 325 gram
Nye psykoaktive substanser
(NPS) - stk
605 stk.  15 540 stk.
Tobakksvarer
Sigarettar 4 091  4 223 804 stk  3 692 6 473 669 stk
Snus 638  271 kg  438 216 kg
Del med andre: