Gå til innhold

Utvidelse av ITA-avtalen

Avtalen for liberalisering av handel med informasjonsteknologiprodukter (ITA-avtalen) er utvidet. Dette innebærer at flere IT-produkter vil være tollfrie.

Den første utgaven av ITA-avtalen ble vedtatt i desember 1996 og iverksatt 1. juli 1997. Avtalen skulle legge til rette for en liberalisering av handelen med informasjonsteknologiprodukter.

Det har vært et behov for en modernisering av avtalen sett i lys av den teknologiske utviklingen. Etter forhandlinger i Verdens handelsorganisasjon (WTO) har 24 parter kommet til enighet om en utvidelse av produktdekningen i avtalen.

Produktdekningen, spesielt sett i sammenheng med allerede eksisterende ITA, er omfattende og dekker ikke bare ferdigvarer, men også materialer og maskiner til fremstilling av informasjonsteknologiprodukter samt en rekke tilbehør til IT-produkter.

For norsk eksport betyr dette at nye IT-produkter kan få tollfrihet når de importeres til de andre partene til avtalen.

De ulike land kan velge å foreta en gradvis nedtrapping av tollsatsene, men det skal være tollfrihet senest fra 1. juli 2019.

Følgende land og gruppe av land har signert utvidelsen av avtalen: Albania, Australia, Canada, Colombia, Costa Rica, EU, Filippinene, Guatemala, Hong Kong, Island, Israel, Japan, Kina, Malaysia, Mauritius, Montenegro, New Zealand, Norge, Singapore, Sveits, Sør- Korea, Taiwan, Thailand og USA.

Når det gjelder innførsel til Norge har ikke utvidelsen nevneverdig betydning da samtlige produkter som utvidelsen omfatter er tollfrie. 

Del med andre: