Gå til innhold

Tolletaten satser på etterretning og analyse i 2016

Tolletaten skal i 2016 opprette et nasjonalt senter for etterretning og analyse. Etaten vil ansette folk med kompetanse innen IKT, etterretning og analyse, i tillegg til tollfaglig kompetanse. 

Opprettelsen av et nasjonalt senter for etterretning og analyse er en viktig del av etatens satsing på etterretning og analyse.

Senteret skal

  • støtte den operative kontrollen
  • tilrettelegge for mer koordinert kontrollinnsats på tvers av tollregionene
  • sikre gjenbruk av etterretningsinformasjon og
  • styrke etterretning rettet mot internettilknyttet smugling.

Avdelingsdirektør i Kontrollavdelingen i Tolldirektoratet, Eivind Kloster-Jensen, er veldig fornøyd med at Finansdepartementet har bevilget penger til satsingen.
– Etterretning og analyse er et fagområde vi over lengre tid har ønsket å styrke. Dette vil sette oss i stand til å møte fremtidens utfordringer og forventningene til etaten.

Noe for deg?

– Vi vil trenge folk med ulik type kompetanse, blant annet tollfaglig kompetanse, IKT-kompetanse og solid etterretnings- og analysekompetanse.

Stillingene vil bli publisert fortløpende i 2016.

 

Del med andre: