Gå til innhold

Stor interesse for kvoteapp

Tolletaten registrerer stor interesse for KvoteAppen. 70 000 personer har lastet ned appen og 1 200 reisende har brukt den til å fortolle.

Tolletaten lanserte verdens første KvoteApp i slutten av juni og i løpet av to ukers tid ble det foretatt 1 200 fortollinger for totalt 300 000 kroner ved hjelp av appen. Rådgiver Tor Gunnar Saakvitne i Tolldirektoratet er meget godt fornøyd med at 70 000 personer allerede har lastet den ned.


Med KvoteAppen kan publikum både få informasjon om de forskjellige alternativene for kvoter av alkohol- og tobakksvarer og hvor store mengder som kan fortolles. KvoteAppen kan også brukes til å fortolle og betale avgiftene ved grensepasseringen, uten at du behøver gå på rød sone i tollen. Blir du stoppet av tollerne viser du fram appen som kvittering for at avgiftene er betalt.

Del med andre: