Gå til innhold

Kjøp et tollbeslag

Toller sjekker lageret

Vesker, smykker, hvitevarer og bildeler. Det meste går under hammeren når Tolletaten har auksjon.

Det var litt mer stil over tollauksjonene før i tida da det ikke foregikk på nett, men ble holdt fysisk på lokale samlingssteder med auksjonarius. Men selv om auksjonene er digitalisert, er de fortsatt populære og det meste blir solgt.

På en tollauksjon kan du sikre deg varer som har blitt inndratt av ulike årsaker, som manglende momsbetaling eller manglende fortolling. Tollerne tar først beslag i varene, før det er politiet som tar avgjørelsen om varene skal inndras til fordel for staten. Når den avgjørelsen er tatt kan varene selges på auksjon.


AUKSJONERT BORT: Seksjonssjef Gro Lene Gundelsby viser fram de inndratte varene som allerede er solgt. Det er blant annet hvitevarer, bygningsmateriell og et flatpakket kjøkken. ALLE FOTO: TERJE HEIESTAD/millimeterpress

Det er imidlertid ikke alt Tolletaten beslaglegger som blir solgt videre.

– Restriksjonsvarer blir naturligvis ikke solgt, sier seksjonssjef Gro Lene Gundelsby ved grensekontrollen på Ørje tollsted.

Her inndrar de jevnlig varer som senere selges på auksjon. Inne på lageret er det stablet en rekke varer som nettopp er solgt i årets første auksjon. Det er stort sett hvitevarer, bygningsmateriell og bildeler. Det er også en del som trolig kommer for salg senere, som en motorsykkel og en del leketøy.

– Vi inndrar alt mellom himmel og jord, men det blir mye bildeler og byggevarer, sier Gundelsby.

– Hvem inndrar dere varene fra?

– Det er både privatpersoner og mer profesjonelle transportører som for eksempel frakter varer til byggebransjen, sier seksjonssjefen.

Ikke alt kan selges


TIL SALGS: Denne motorsykkelen blir trolig del av den neste auksjonen.

Etter hvert som stadig flere piratvarer fraktes over grensen, kreves det også en bedre undersøkelse av varene som skal selges fra Tolletatens side.

– Piratvarer eller varer som mangler riktige merker, som CE-merket, selges ikke. Er vi i tvil, så destruerer vi i stedet for å selge, sier Bibby Anweiler i administrasjonsavdelingen i Tollregion Øst-Norge. Hun sitter med hovedansvaret for tollauksjonene.

– Tollstedene ute i regionene sender inn bilder og informasjon av varene, også legger vi det ut på qxl.no, sier hun.

I 2015 ble det holdt til sammen tre auksjoner, og totalt 353 utrop. Den samlede salgssummen ble på over 1,5 millioner kroner. Penger som går rett i statskassa.

Årets første auksjon ble avsluttet 1.mai. Totalt var det 63 utrop og varene ble solgt for til sammen 170 950 kroner.

– Denne gangen var det en Chanel-veske som fikk høyest bud med 30 000 kroner. På andreplass kom gullsmykker med et vinnende bud på 12 000 kroner, sier Anweiler.

Dette er varer som ofte er populære og i 2015 var det også en Chanel-veske som toppet popularitetslisten.


VIKTIG MED OVERSIKT: Tollinspektør Nina Johansen ved Ørje tollsted har full oversikt over hvilke varer som er aktuelle for neste auksjon.

Varene må hentes

Selv om det var mer høytidelighet over auksjonene den gangen de foregikk fysisk i de enkelte regionene, har nettauksjonene forenklet prosedyren for Tolletaten.

– Den gangen måtte vi frakte alle varene til rådhuset. Nå må kjøperen hente varene sine her, eller ved det tollstedet varen har blitt inndratt. Eller selv sørge for transport, sier Gro Lene Gundelsby i Ørje.

På den andre siden har de oppdaget at potensielle kjøpere nå oftere kommer med langt flere spørsmål enn tidligere.

– Nå spør de gjerne om helt spesifikke ting som det ikke var tid til tidligere under de tradisjonelle auksjonene. Det er også ofte kjøpere med stor kunnskap om varen de er interessert i, så det stiller større krav til oss og vår kunnskap om varene, sier Gundelsby.

Selv om tollerne etter hvert har stor kunnskap selv, må de av og til spørre eksperter utenfra om hjelp.

Viktig for næringslivet

Det sterke søkelyset på blant annet piratvarer har ført til at mange av varene som inndras blir destruert. Likevel mangler det ikke på varer å selge.


SEKSJONSSJEF: Gro Lene Gundelsby

– Vi har blant annet slått veldig hardt ned på lastebiler som kommer over grensa fulle av diverse varer. Der er det ofte noen som transporterer på vegne av både forskjellige selskaper og privatpersoner, men så har de for eksempel ikke betalt moms, sier Gro Lene Gundelsby.

Hun mener det er ekstra viktig å stanse disse bilene.

– Det blir svært konkurransevridende dersom disse transportørene slipper inn. Vår oppgave er å gjøre det lettvint for bedrifter som har alt i orden og følger lover og regler, mens de som ikke gjør det skal føle at det straffer seg, sier seksjonssjefen

Tollauksjoner

  • I 2009 inngikk Tolletaten en avtale med qxl.no om auksjoner på nett.
  • Varer som er aktuelle for auksjon blir først beslaglagt av Tolletaten, så går det til behandling hos politiet der den som blir rammet har en klagefrist. Når den er ute blir varen eventuelt inndratt til fordel for staten og kan selges på auksjon.
  • Restriksjonsbelagte varer som piratkopier, alkohol, tobakk og lignende selges ikke. Det gjør heller ikke varer som mangler pålagte godkjenninger.

Denne saken ble først publisert i Tolletatens blad "På grensen".

Les hele bladet!

For pressehenvendelser, ta kontakt med pressevakt på telefon 976 50 370.

Del med andre: