Gå til innhold

Hamar tollsted stenger 1. juli 2016

Etter at Tolletaten overførte flere oppgaver til Skatteetaten har behovet for publikumsekspedisjon minket. De fleste ekspedisjonskontor har redusert åpningstiden, men på Hamar legges tollstedet ned fra 1. juli.

Fra 1. juli 2016 vil det derfor ikke være mulig å få utført tollekspedisjoner på Hamar. All fortolling flyttes til Fredrikstad regiontollsted. Oppfølging av tollagerholdere og etterkontroll, og ekspedisjonsoppgaver blir overført til Kongsvinger tollsted.

Hamar tollsted har eksistert siden 1913. I dag har tollstedet fire ansatte.

– Det er ikke med lett hjerte vi legger ned et tollsted som har eksistert i over hundre år. Men vi må bruke samfunnets midler på best mulig måte. Vi er derfor nødt til å effektivisere driften ved å samle ekspedisjonen på færre steder, sier regiondirektør Øystein Haraldsen.

Del med andre: