Gå til innhold

Brenner legemidler

Salget av legemidler på internett har eksplodert de siste årene. Skadevirkningene ved å bruke disse medisinene kan være alvorlige. Etter lovendringen i oktober blir mange flere farlige legemidler brent.

Fra midten av 2000­-tallet begynte Tolletaten å se en økning i kjøp av legemidler på nett og de siste årene har det eksplodert.

Nordmenn bestiller hjertemedisiner, antibiotika, herpesmedisiner, potensmidler, sovetabletter og diverse legemidler fra utenlandske nettbutikker. Forsendelsene ender hovedsakelig hos Postens godssenter på Alnabru, der også Tolletaten har kontorer.

Postsendinger over grensen og netthandel generelt har økt voldsomt de siste årene, noe som gjør tollernes jobb krevende. Blant pakkene fra hele verden leter de etter ulovlige varer, narkotika og legemidler.

Erfarne tollere jobber målrettet når de plukker ut postsendinger til ytterligere kontroll. Alle foto: Hamputs Lundgren

Lovendringen

Før 1. oktober 2015 var det mest legemidler utenfor EØS som ble stanset av Tolletaten, men i høst kom lovendringen som skjerpet regelverket. Nå er det kun lov for privatpersoner å importere legemidler til eget bruk fra EØS­ området dersom de er reseptfrie og godkjent i Norge med norsk pakningsvedlegg og norsk tekst på pakningen.

Samtidig ble det også tillatt for Tolletaten å destruere tilbakeholdte legemidler. Før 1. oktober ble alt returnert til avsender, som dermed kunne prøve å sende det på nytt i håp om at det til slutt ville komme fram.

Hanne Wickstrøm
Fagansvarlig for legemidler Hanne Wickstrøm

Erfaringene for tollerne på Alnabru et halvt år senere, er at lovendringen har gjort det lettere å håndheve regelverket.

– Vi ser mange legemidler som kommer fra særlig England eller Tyskland, men når man ser nøyere på opprinnelsen så er det egentlig fra India eller andre tredjeland, men har blitt omdirigert via et europeisk land nettopp for å få det til å se bedre ut, sier tolloverinspektør Hanne Wickstrøm som er fagansvarlig for legemidler på Alnabru.

Det er mer eller mindre ingen utenlandske selskaper som innfrir de norske kravene, og dermed blir ingen legemidler tillatt importert.

 Fra 1. oktober fikk Tolletaten også muligheten til å destruere ulovlige legemidler, noe som gjør at legemidlene blir fysisk fjernet fra markedet. Denne prosessen er imidlertid noe mer komplisert fordi det fører til en mer tidkrevende prosess fra Tolletatens side, og en klagemulighet for kjøperen. Derfor returnerer fortsatt Tolletaten noen av legemidlene som blir stanset.

– Vi destruerer de mest alvorlige medisinene vi finner, men det kommer så store mengder at vi samtidig må returnere en del av de mindre alvorlige legemidlene som urter for å håndtere mengden, sier Wickstrøm.

Tolloverinspektøren håper imidlertid at norske forbrukere snart slutter å kjøpe legemidler på nett. Hun tror destruksjonen kan bidra til dette.

Medisiner som krever resept i Norge blir ofte funnet i postforsendelsene. Dette er en form for antibiotika som må injiseres.

– Når det destrueres kan ikke kunden kreve pengene tilbake fra avsender, noe som ofte skjer når vi returnerer varene. Det forteller også mottakeren noe om alvorlighetsgraden. Vi destruerer fordi vi tror det potensielt kan være farlig, sier hun.

Selv om flertallet av postsendingene kommer via postterminalen på Alnabru, tilbakeholdes også legemidler andre steder i landet, og hos kurerselskaper for eksempel på Gardermoen.

De enorme postmengdene gjør at tollerne har mye å gjøre. Gjennom arbeidsdagen plukker de stadig ut ulovlige legemidler fra postforsendelsene. Det er umulig å undersøke all post, men det foregår stikkprøver i tillegg til at de rutinerte tollerne ofte vet hva de skal se etter.

Stor risiko

Hvorfor stadig flere velger å bestille legemidler som blant annet krever resept og som er forbundet med til dels alvorlige lidelser på nett, kan hverken Tolletaten eller Legemiddelverket gi noe fasitsvar på. For noen er det trolig et resultat av at de har satt sin egen diagnose ved hjelp av Google, og at de medisinerer seg deretter. For andre handler det om pris og tilgjengelighet.

– Tilbakemeldinger vi har fått gir inntrykk av at det går mye på pris, at de får ting som ikke selges i Norge, at de ønsker å kjøpe produkter som krever legekontakt i Norge og at de frykter ikke å få resepten de ønsker, sier rådgiver Marthe Amundsen i Legemiddelverket.

Det er heller ikke alle som vet at det de bestiller ikke er lovlig i Norge.

– Noen av disse nettbutikkene ser veldig seriøse ut, med bilder av ansatte i legefrakker. Men når man ettergår disse selskapene er det vanskelig å se hvor legemidlene egentlig produseres og hvor pengene går, sier Hanne Wickstrøm.

Legemidler som tollerne mener utgjør en direkte helsefare blir destruert.

For det er helserisikoen Tolletaten og Legemiddelverket er opptatt av. Mange av medisinene kommer uten pakningsvedlegg og det er vanskelig å vite sikkert hva de inneholder, eller under hvilke omstendigheter de har blitt produsert. Å handle legemidler på nett kan være å gamble med helsa.

– En stor andel av disse legemidlene er falske og inneholder ofte ikke det som står på pakken. Dosene kan være for lave slik at man ikke oppnår effekt, eller for høye med risiko for alvorlige bivirkninger. Når man sender legemidler i posten, uansett om de er falske eller ikke, har man heller ingen garanti for at de er blitt oppbevart på en måte som ivaretar kvaliteten, sier Marthe Amundsen.

Mange av de falske legemidlene produseres i skitne lokaler uten noen form for myndighetskontroll. Produsentene er ofte ikke nøye på hva slags ingredienser de bruker, men bruker heller penger på pakningsutstyret som skal prøve å etterligne originalen.

Oppsøk legen

Legemiddelverkets klare råd til norske forbrukere er å oppsøke legen dersom du er syk, ikke prøve å selvmedisinere på internett. Selv om mange av legemidlene som stanses ser ut som de er profesjonelt produsert, er det for Hanne Wickstrøm utrolig at norske forbrukere tar sjansen på å putte slike medisiner i munnen.

– I går fant vi tabletter med penicillin, limt fast på en papplate, sier hun samtidig som hun åpner en ny forsendelse som også viser seg å inneholde en form for antibiotika. Medisinene kommer uten pakningsvedlegg og det er en flytende væske som må injiseres med sprøyte. Tolloverinspektøren tror mange rett og slett ikke tar inn over seg farene de utsetter seg for ved å bruke denne typen legemidler.

Legemidler som skal destrueresFlere sekker med legemidler kjøres bort fra Postens anlegg på Alnabru.Sammen med tonnevis av søppel brennes legemidlene i en ovn som holder 900 grader.

I Norden har blant annet kosttilskuddet Fortodol vist seg å føre til alvorlig leversvikt og til og med død. I Norge kjenner man til sju tilfeller av leverbivirkninger som kan knyttes til bruk av kosttilskuddet.

Etter seks måneder med nytt regelverk skal den første haugen med legemidler destrueres. Fire fulle sekker med medisiner blir fraktet til forbrenningsanlegget hvor det blir brent opp sammen med resten av søpla. 

Sjekk hva som regnes som legemidler på  legemiddelverket.no

Les mer på legemidlerfrautlandet.no

 

Denne saken ble først publisert i Tolletatens blad "På grensen"

Ønsker du å bli abonnent? Meld deg på 

Del med andre: