Gå til innhold

Tollregion Øst-Norge

Tollregionen omfatter fylkene Østfold, Hedmark og Oppland.

Hamar tollkontor

Hamar tollkontor stengte 1. juli 2016. Oppgavene vil bli utført ved andre tollsteder:

All fortolling: Fredrikstad regiontollsted

Oppfølging av tollagerholdere og etterkontroll, samt ekspedisjonsoppgaver: Kongsvinger tollsted

Felles kontaktinformasjon for hele etaten

Her finner du etatens felles telefonnummer, e-post og postadresse

Her finner du oss