Gå til innhold

Tollregion Oslo og Akershus

Tollregionen omfatter fylkene Oslo og Akershus.

Fergeanløp
Tolletatens kontorer på ferjeterminalene er bemannet i forbindelse med ferjenes ankomst og avgang.

Felles kontaktinformasjon for hele etaten

Her finner du etatens felles telefonnummer, e-post og postadresse

Her finner du oss