Gå til innhold

Ofte stilte spørsmål om å søke stilling som tollaspirant

Opptak av nye tollaspiranter nå!

Vi søker nå etter tollaspiranter i Oslo og Akerhus.

Hvordan søker jeg stilling som tollaspirant?

Når vi har ledige stillinger som tollaspirant blir de utlyst.

Hvilke krav må jeg oppfylle for å søke på aspirantstilling?

Du må ha generell studiekompetanse og gode norsk- og engelskkunnskaper. Du må også ha førerkort klasse B. Ordinær politiattest må fremlegges før eventuell tilsetting. Andre krav du må oppfylle fremgår av utlysningsteksten. For mer informasjon om generell studiekompetanse.

Jeg er ferdig med VGS til sommeren – kan jeg søke aspirantstilling i januar?

Du vil ikke bli vurdert før du har generell studiekompetanse, altså etter at du har fullført og bestått videregående skolegang.

Hvor mange kommer inn på tollerutdanningen hvert år?

Hvert år har vi normalt to kull med rundt 25 aspirantplasser på hvert kull.

Kan jeg søke når det ikke er utlyst aspirantstillinger?

Nei, alle må søke på de utlyste stillingene.

Jeg har søkt på tollaspirantstilling. Kommer jeg til å få svar?

Du vil motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Alle søknader vil bli vurdert, og aktuelle søkere vil bli kontaktet for intervju. Samtlige søkere vil få melding når stillingene er besatt. Du vil få svar fra den tollregionen du søkte til.

Kan jeg ta etatsutdanningen som privatist?

Det er ikke mulig. Etatsutdanningen krever at man er fysisk til stede ved all undervisning, og det er i tillegg praksis mellom undervisningsdelene.

Får jeg dekket kost og losji de periodene jeg er under opplæring et annet sted enn regionen jeg er tilsatt i?

Ja, vi dekker reise og opphold på hotell i Oslo sentrum. I tillegg får du kostgodtgjøring iht. gjeldende satser.

Jeg er utlending og bor i Norge. Kan jeg søke stilling som tollaspirant?

Ja. Du trenger ikke norsk statsborgerskap for å søke seg inn på tollerutdanning, men du må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse. Du må tilfredsstille kravene til generell studiekompetanse.

Kan jeg søke aspirantstilling som hundefører?

Nei, vi lyser ut egne interne stillinger for hundeførere. Kvalifikasjonskravene kan variere noe, men du må minimum ha etatsopplæringens grunnutdanning og lang erfaring med kontrollrelatert arbeid i etaten. 

Kan jeg søke aspirantstilling som båtfører?

Det er i utgangspunktet erfarne tollere som blir plukket ut til båttjeneste og båtførere. Noen regioner krever båtførerbevis og at det blir gitt egen opplæring av tollregionene. I tollregion Oslo og Akershus må båtførerne ta "kystskipper / fritidsbåtskipper sertifikat" samt opplæring av båttjenesten i ca. 2 år før de blir båtførere.

Hva er snittkarakteren for å bli tollaspirant?

Vi opererer ikke med snittkarakterer, da det er ulikt antall søkere til de enkelte utlyste stillingene og det alltid er variasjoner i hvilke regioner som lyser ut stillingene.

Må man ha rent rulleblad for å bli toller?

Man må før tilsetting levere en ordinær politiattest. Der blir de fleste straffereaksjoner for alle typer lovbrudd tatt med, men bare for en begrenset tid bakover.

Er det fysiske krav for å bli toller?

Det gjennomføres ingen fysiske tester for tollaspirantene.

Er det øvre aldersgrense for å bli toller?

Det er ingen øvre aldersgrense for å bli toller i Norge.