Gå til innhold

Tollerutdanningen

For å bli toller må du søke en tollaspirantstilling. Tollaspirantene må gjennomføre en grunnutdanning hos Tolletaten. Utdanningen vil gi deg grunnleggende kunnskaper du trenger for å jobbe som toller.

Grunnutdanningen i Tolletaten er både praktisk og teoretisk og er på til sammen 26 måneder. Du har 22 måneders plikttjeneste etter at grunnutdanningen er ferdig.

Hoveddelen av den teoretiske opplæringen vil foregå i Oslo, men mesteparten av tiden får du opplæring og praksis i den tollregionen hvor du er ansatt. Det vil si at du raskt får prøvd deg ute i felten. De periodene utdanningen foregår i Oslo, vil du få dekket reise og opphold på Tolletatens avtalehotell i Oslo sentrum.

Grafisk fremstilling av utdanningsløpet

Introduksjonsnivå

Opplæringen starter med et introduksjonskurs som gir nyansatte informasjon på et overordnet nivå om etatens rolle og oppgaver. Her lærer du om etatens hjemmelsgrunnlag, strategier, sikkerhetsarbeid, personalpolitikk, etikk, tolloven og tollovforskriftene og forvaltningsloven. I løpet av introduksjonsprogrammet blir du kjent med nye kolleger over hele landet. Den teoretiske opplæringen varer i en uke, etterpå er det cirka én og én halv måned med praksis i den tollregionen der du er ansatt.

Basisnivå: Fra tollaspirant til tollbetjent

Etter introduksjonskurset må alle tollaspiranter gjennom basisnivået av opplæringen som gir grunnleggende ferdigheter innenfor etatens hovedarbeidsområder. Du lærer blant annet å klassifisere varer etter tolltariffen og å beregne særavgifter, toll og merverdiavgift. Disse fagområdene er viktige elementer innenfor vareførsel.

Du får også opplæring i kontroll av reisende enten de kommer med fly, båt, tog eller bil. I tillegg får du opplæring i saksbehandling innenfor offentlig sektor og i Tolletatens hjemmelsgrunnlag i henhold til ulike lover, regler og forskrifter.

Basiskurset avsluttes med flere eksamener som du må bestå for å kunne fortsette opplæringen.

Teoridelen på basisnivå varer i cirka fire og en halv måned og gjennomføres ved Tolletatens kompetansesenter i Oslo. Deretter reiser du tilbake til tollregionen din og har praksis i om lag seks måneder. I tollregionen får du praktisk erfaring på flere av Tolletatens arbeidsområder og arbeider sammen erfarne kolleger. I denne perioden blir du vurdert.

Fordypningsnivå: Fra tollbetjent til tollinspektør

I løpet av fordypningsnivået skal du fordype deg i det som skal være ditt hovedarbeidsområde. Opplæringen foregår hovedsakelig gjennom praksis og veiledning fra tollregionen, men praksisen blir styrket med kortere perioder med opplæring ved kompetansesenteret i Oslo. Dersom hovedarbeidsområdet ditt er fastsettelse og økonomisk kontroll, vil den teoretiske opplæringen din hovedsakelig foregå med nettkurs du gjennomfører i tollregionen. Dersom hovedarbeidsområdet ditt er grensekontroll, vil du få opplæring på samlinger i Oslo, Bergen og Øst-Norge.

I tillegg til opplæring i tollfag får du opplæring i fag som gir studiepoeng:

  • 15 studiepoeng i sosiologi og flerkulturell forståelse
  • 10 studiepoeng i juridisk metode og forvaltningsrett

Fordypningsnivået varer i cirka 14 måneder og når du har gjennomført nivået har du spesialisert deg på ditt hovedarbeidsområde, og du skal kunne arbeide selvstendig innenfor dette feltet. Fordypningsnivået har flere eksamener som du må bestå.

Når starter utdanningen?

Utdanningen starter opp 4-5 måneder etter søknadsfristen for tollaspirantstillingene.

Ofte stilte spørsmål

Når vi har ledige stillinger som tollaspirant blir de utlyst.

Du må ha generell studiekompetanse og gode norsk- og engelskkunnskaper. Du må også ha førerkort klasse B. Ordinær politiattest må fremlegges før eventuell tilsetting. Andre krav du må oppfylle fremgår av utlysningsteksten. For mer informasjon om generell studiekompetanse.

Du vil ikke bli vurdert før du har generell studiekompetanse, altså etter at du har fullført og bestått videregående skolegang.

Hvert år har vi normalt to kull med rundt 25 aspirantplasser på hvert kull.

Nei, alle må søke på de utlyste stillingene.

Du vil motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Alle søknader vil bli vurdert, og aktuelle søkere vil bli kontaktet for intervju. Samtlige søkere vil få melding når stillingene er besatt. Du vil få svar fra den tollregionen du søkte til.

Det er ikke mulig. Etatsutdanningen krever at man er fysisk til stede ved all undervisning, og det er i tillegg praksis mellom undervisningsdelene.

Ja, vi dekker reise og opphold på hotell i Oslo sentrum. I tillegg får du kostgodtgjøring iht. gjeldende satser.

Ja. Du trenger ikke norsk statsborgerskap for å søke seg inn på tollerutdanning, men du må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse. Du må tilfredsstille kravene til generell studiekompetanse.

Nei, vi lyser ut egne interne stillinger for hundeførere. Kvalifikasjonskravene kan variere noe, men du må minimum ha etatsopplæringens grunnutdanning og lang erfaring med kontrollrelatert arbeid i etaten.

Det er i utgangspunktet erfarne tollere som blir plukket ut til båttjeneste og båtførere. Noen regioner krever båtførerbevis og at det blir gitt egen opplæring av tollregionene. I tollregion Oslo og Akershus må båtførerne ta "kystskipper / fritidsbåtskipper sertifikat" samt opplæring av båttjenesten i ca. 2 år før de blir båtførere.

Vi opererer ikke med snittkarakterer, da det er ulikt antall søkere til de enkelte utlyste stillingene og det alltid er variasjoner i hvilke regioner som lyser ut stillingene.

Man må før tilsetting levere en ordinær politiattest. Der blir de fleste straffereaksjoner for alle typer lovbrudd tatt med, men bare for en begrenset tid bakover.

Det gjennomføres ingen fysiske tester for tollaspirantene.

Det er ingen øvre aldersgrense for å bli toller i Norge.