Gå til innhold

Retur for reparasjon

Hvis du skal sende en vare du har kjøpt på internett tilbake til selger for reparasjon, må du registrere varen som midlertidig utført før den blir sendt ut av landet. Hvis ikke risikerer du å betale avgifter to ganger.

Du kan enten registrere (deklarere) utførselen selv hos Tolletaten eller du kan be transportøren, i de fleste tilfeller Posten, gjøre det for deg. Velger du å la transportøren gjøre det for deg, må du si fra om at varen skal bli registrert som midlertidig utførsel for reparasjon. Vil du registrere utførselen selv, må du oppsøke ditt nærmeste tollkontor.

Har du deklarert varen som midlertidig utførsel, slipper du å betale avgifter på selve varen når den kommer tilbake. Vi anbefaler at du ber den som sender varen tilbake til Norge etter reparasjonen om å legge ved en kopi av utførselsdeklarasjonen på sendingen. Da kan transporøren som mottar sendingen tollbehandle sendingen som en retur etter reparasjon, og ikke som en vanlig import.

Det betyr at du

  • slipper å betale avgifter når varen kommer tilbake hvis reparasjonen er en garantisak som du ikke skal betale for
  • bare må betale merverdiavgift og eventuelt toll av reparasjonskostnadene og for frakten frem og tilbake hvis du selv betaler for reparasjonen.

Det er noen krav for å slippe å betale toll for hele varens verdi når varen gjeninnføres

  • varen må gjeninnføres innen ett år etter utførselen
  • gjeninnførselen foretas av den samme som utførte varen
  • at det verken er eller vil bli søkt om refusjon av toll ved utførselen.
Del med andre: