Gå til innhold

Retur eller bytte av varer

For å få tilbakebetalt toll og avgifter ved retur eller bytte av varer kjøpt på internett, må du kunne dokumentere at varen er fortollet inn i Norge og at den er sendt tilbake til utlandet.

Du må selv gjøre en avtale med selger om at han aksepterer returen. Du kan få refusjon for avgiftene hvis

 • selgeren gir deg en ny vare i bytte og du fortoller denne inn i Norge
  eller
 • selgeren godtar å heve kjøpet.

Opplysninger i søknaden

Du må sende en søknad til Tolletaten om å få refundert tollen. Ønsker du å få refundert andre avgifter må du sende en søknad til Skatteetaten. Følgende opplysninger og papirer skal være med i søknaden om refusjon

 • navnet og adressen din
 • kort forklaring om hvorfor du søker refusjon
 • kopi av faktura
 • innførselsdeklarasjon som viser at varene er fortollet. Hvis du ikke har mottatt slik deklarasjon, vil speditøren som gjorde fortollingen for deg, kunne gi deg en kopi. Har varene blitt fortollet på en samlefortolling, vil speditøren kunne gi deg nødvendig dokumentasjon om fortollingen. Du må legge denne dokumentasjonen ved søknaden.
 • dokumentasjon som bekrefter at varen har blitt sendt ut av Norge (for eksempel kvittering fra Posten eller annen speditør)
 • dokumentasjon fra selger som bekrefter at du får pengene igjen (for eksempel kontoutskrift eller kredittnota) eller at du mottar en ny vare som fortolles inn i Norge
 • kontonummeret ditt (for tilbakebetaling)

Det vil foretas en helhetlig vurdering av søknaden din med tilhørende dokumentasjon for å avgjøre om du får tilbakebetalt tollen og avgiftene.

Det refunderes ikke

 • beløp under 100 kroner
 • fortollingsgebyr til Posten eller annen speditør 

Hvor sender du søknaden?

Søknad om refusjon av toll sender du til tollregionen der du bor. Du kan sende søknaden som vanlig brev eller på e-post: post@toll.no. Hvis du sender den som e-post, må du skanne dokumentasjonen og legge det som vedlegg i e-posten.

Du sender søknad om refusjon av andre avgifter til ditt skattekontor.

Les mer på Skatteetatens nettsider

Tidsfrister

Vær oppmerksom på at det gjelder ulike frister for å få refundert toll og merverdiavgift.

For å få refundert merverdiavgift må du sende varen tilbake senest ett år etter import. Skatteetaten kan forlenge denne fristen i særlige tilfeller hvis du søker om det.

For å få refundert toll må du sende varen tilbake senest to år etter innførselen. Tolletaten kan forlenge denne fristen i særlige tilfeller hvis du søker om det. Søknad om refusjon av toll må være mottatt av Tolletaten senest ett år etter at varen er sendt tilbake. Denne fristen kan ikke forlenges.

Del med andre: