Gå til innhold

Import av bil

Skal du importere en bil eller et annet kjøretøy til Norge, må du komme via en betjent grenseovergang. Her skal du melde deg til Tolletaten på rød sone.