Gå til innhold

Import av bil og andre kjøretøy

 

Tolletaten er grensekontrollmyndighet

Skal du importere en bil eller et annet kjøretøy til Norge, må du komme inn via en betjent grenseovergang. Du må melde fra og deklarere innførselen til tollmyndighetene på rød sone, og legge frem dokumentasjon (registreringskort, faktura, kjøpekontrakt mv.) for Tolletaten.

Merverdiavgift og Miljøavgift på aircondition-anlegg i bil betales til Tolletaten ved grensepassering.

Skatteetaten har overtatt ansvaret for bilavgiftene

På skatteetaten.no kan du lese alt om hvordan du går frem når du skal importere en bil eller et annet kjøretøy.

Gå til Skatteetatens veiviser for import av bil og andre kjøretøy

Regn ut hvor mye du må betale i avgifter når du importerer et kjøretøy til Norge

Hjelp til å regne ut engangsavgiften?

Ta kontakt med skatteetaten dersom du trenger hjelp til å regne ut engangsavgiften

På skatteetaten.no du lese om:

Årsavgiften

Hva du må gjøre når bilen skifter eier/ omregistrering

Bruke utenlandsregistrert bil i Norge

Bygg om fra varebil til personbil

Les mer om bilavgiftene på skatteetaten.no.

Regelverk

Tolloven 3-1 Varslings, melde- og fremleggelsesplikten

Tolloven § 4-10 Deklareringsplikt ved innførsel