Gå til innhold
Hold ctrl tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Omregistreringsavgift ved eierskifte

Omregistreringsavgift er en avgift du må betale til staten når en bil eller annet kjøretøy blir registrert på ny eier i det sentrale motorvognregisteret. Ved førstegangs registrering i Norge skal det ikke betales omregistreringsavgift.

Tollvesenet har ansvaret for å kreve inn omregistreringsavgiften, men registreringen og praktiske rundt dette skjer hos Statens vegvesen.

Hva koster omregistreringen?

Betalt for mye?

Dersom du har betalt for høy omregistreringsavgift og har et beløp tilgode, kan du sende en forespørsel om tilbakebetaling til Tollregion Oslo og Akershus. Dette kan medføre at tilbakebetalingen går raskere.

Send forespørsel:

 • på e-post: post@toll.no
 • eller brev: Tollregion Oslo og Akershus, Regnskapskontoret, Pb 8122, 0032 OSLO.

Du må oppgi kjennemerket på kjøretøyet, KID-nummeret du brukte og fra hvilken bankkonto du betalte beløpet fra.

Det er en forutsetning at Statens vegvesen allerede har gjennomført omregistreringen, det vil si at du har mottatt vognkortet i ditt navn.

Slik omregistrerer du et kjøretøy:

 1. Selger leverer eller sender inn melding om eierskifte (salgsmelding) til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

 2. Betaling av omregistreringsavgiften:

Gjør en av delene:

 • Etter at Statens vegvesen har mottatt salgsmeldingen sender de den nye eieren Tollvesenets giro for betaling av omregistreringsavgift. Ved å benytte KID-nummeret på denne fakturaen vil trafikkstasjonen automatisk få melding om at avgiften er betalt. Det kan ta fra 2 til 14 dager før innbetalingen er registrert innbetalt på Tollvesenets konto avhengig av betalingsform.
 • Dersom omregistreringen må foretas umiddelbart kan betaling foretas med bankkort på trafikkstasjonen Det er også mulig å hente en giro på trafikkstasjonen. Hvis du velger å betale med denne giroen, må du i etterkant av betalingen fremlegge gyldig kvittering til trafikkstasjonen på at avgiften er betalt.

     3.  Nytt vognkort fra Statens vegvesen:

Når innbetalingen er registrert innbetalt og alle nødvendige forhold er i orden (EU-kontroll, forsikring og lignende), vil trafikkstasjonen fullføre omregistreringen og utstede vognkortet til ny eier.

Vi gjør oppmerksom på at ovenstående særlig gjelder privatpersoner.

Avgiftsfritak

På nærmere bestemte vilkår kan det blant annet gis fritak ved omregistrering av kjøretøy

 • mellom ektefeller
 • mellom foreldre og barn ved arv
 • som har vært registrert i mer enn 30 år
 • ved heving/omlevering av kjøp
 • som har vært registrert på samme eier i to måneder eller mindre
 • ved fusjon mellom aksjeselskaper

Se alle fritakene og vilkårene for disse i Toll- og avgiftsdirektoratets rundskriv om omregistreringsavgift.

Ofte stilte spørsmål

Ja. Samboere og ektefeller er ikke likestilte i regelverket, og det er ikke et eget fritak for samboere.

Nei, omregistrering til ektefelle skjer avgiftsfritt også dersom det skjer i forbindelse med separasjon eller skilsmisse.Ta med dokumentasjon om ekteskapsforholdet til trafikkstasjonen som da foretar omregistreringen avgiftsfritt.

Nei. Omregistreringsavgiften skal bare betales ved eierskifte.

Kontakt oss
Del med andre: