Gå til innhold

Fortolling av maskiner og anlegg i delsendinger

Når maskiner eller anlegg innføres i flere forsendelser skal disse klassifiseres under ett varenummer når den første forsendelsen deklareres.
 
Når én maskin, ett anlegg, én bro innføres i flere forsendelser skal hele varen klassifiseres under ett varenummer ved fortolling av den første forsendelsen.
 
Ved fortollingen skal hele verdien medtas. Verdiene hentes normalt fra kontrakt mellom selger og kjøper. Frakt for alle forsendelser skal medtas. For øvrig gjelder tolloven §§ 7-10 flg.
 
Mengde i kg og eventuelt i annen enhet skal kun deklareres ved fortolling av første forsendelse.

Deklarering av de resterende delene av forsendelsen

Ved påfølgende delsendinger skal varenummer 00000022 benyttes.
 
Verdi/vekt settes til 1.
 
I rubrikk 44 skal det opplyses at det dreier seg om en delsending. Det skal henvises til at verdi / vekt er medtatt under ekspedisjons-/og løpenummer på opprinnelig deklarasjon. Det må også brukes kode M2 og referansen 2010/88368.
 
Eksempel:
 
   M2  2010/88368
   TXT Delsending
   TXT Verdi/vekt medtatt
   TXT 010122/2009000145
 
Når kontrakten avsluttes skal eventuelle avvik i tollverdi og vekt rettes med omberegning av den første deklarasjonen.