Gå til innhold

Oppbevaringsplikt

Laggerregnskap kan oppbevares elektronisk.
Tollagerregnskapet skal til enhver tid være oppdatert. Tollagerholderen skal foreta avstemming av tollagerregnskapet minst en gang per kalenderår.
Tollagerregnskapet med nødvendig dokumentasjon skal oppbevares i fem år. Regnskapet skal være ordnet og være betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring. Materialet skal kunne legges frem for tollmyndighetene i en form som muliggjør kontroll i hele oppbevaringstiden.
Materialet skal være tilgjengelig i lesbar form, og tollmyndighetene kan kreve at materialet blir fremlagt vederlagsfritt på papir.

Lagerholder står fritt til å velge om han ønsker å oppbevare sitt lagerregnskap med tilhørende dokumenter elektronisk eller på papir. Dersom Tolletaten krever at det fremlegges på papir godtas utskrifter. 

Del med andre: