Gå til innhold

Kommentarer til tolltariffen 2016

Varenummer hvor det er liten handel er fjernet. Det er opprettet nye varenummer for bl.a. enkelte arter levende fisk, nettbrett og smartklokker.

Det er foretatt endringer med henblikk på å forenkle tolltariffen. De største endringene er i kapittel 15, 40, 44, 55, 56 og 60.

Vi har lagd en korrelasjonstabell som viser endringene som er foretatt i nomenklaturdelen av tolltariffen, hvilke varenummer som er nye og hvilke som utgår.

Den første delen tar utgangspunkt i 2016-utgaven og viser hvilke varenummer som er nye og hvor disse har hentet vareomfanget fra 2015-utgaven. Den gir også en kort omtale av hver endring. Den andre delen tar utgangspunkt i 2015-utgaven og viser hvor varene har blitt flyttet til 2016-utgaven.

Tolltariffen med statistisk varefortegnelse

Det er ikke inngått noen nye frihandelsavtaler i løpet av 2015. I løpet av 2016 forventes det at frihandelsavtalen mellom EFTA og Mellom-Amerika utvides ved at Guatemala inkluderes i avtalen (som fra før omfatter Costa Rica og Panama samt EFTA-statene).

Tolltariffen i excel er ikke en offisiell publikasjon. Den er manuelt utarbeidet av Tolldirektoratet og feil kan forekomme.

Grønt vedlegg

For å kunne reflektere konsesjoner gitt i diverse frihandelsavtaler er det opprettet tre nye henvisninger til grønt vedlegg (TNS 027, TNS028 og TNS029). 

Publisering

Tolltariffen kan kjøpes for kr 189,- inkl. mva. (+ porto) fra: 

Fagbokforlaget, Postboks 6050 Postterminalen, 5892 Bergen.
e-post: ordre@fagbokforlaget.no,
internett: www.fagbokforlaget.no,
telefon 55 38 88 38, telefaks 55 38 88 39.

Tolltariffen kan også kjøpes i bokhandelen.