Gå til innhold

Du kan be om en bindende forhåndsuttalelse (BKU)

Er du usikker på om varenummeret du har funnet er riktig, kan du be Tolletaten om en bindende forhåndsuttalelse om varens klassifisering.

Det gjør du ved å sende en søknad til tollregionen der firmaet ditt er registrert. 

Du må beskrive varen grundig på søknadsskjemaet. Om nødvendig legger du ved prøver av varen og resepter, tegninger, brosjyrer eller annen dokumentasjon som kan være til hjelp ved klassifiseringen. Du får et skriftlig svar. Vedtaket er bindende for deg og for Tolletaten, som hovedregel i seks år. Vær oppmerksom på at forhåndsuttalelsen ikke er gyldig for varer som ble tollbehandlet før vedtaket ble fattet.

Database med tidligere vedtak

Når Tolletaten fatter forhåndsuttalelser om varers klassifisering blir de samtidig gjort søkbare i anonym form. Du kan søke på vareslag eller varenummer, og det er et hjelpemiddel til å finne fram til nødvendig informasjon for at du skal kunne finne riktig varenummer for din vare.

Del med andre: