Gå til innhold

Mva ved innførsel til Skatteetaten fra 2017

Innførsels-mva til Skatteetaten

Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra 2017 innberette  merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten i stedet for til Tolletaten.

Fra 2017 skal merverdiavgiftsregistrerte (mva-registrerte) virksomheter ikke lenger deklarere merverdiavgiften (mva) ved selve innførselen. I stedet skal innførsels-mva egenfastsettes på samme måte som for innenlandsk mva. Dagens omsetningsoppgave for mva erstattes av skattemelding for merverdiavgift, eller mva-melding som den vil hete i kortform.

Tre ting skjer fra 1. januar 2017:

  • Innførselsmerverdiavgift skal beregnes og fastsettes i det innenlandske systemet for registrerte avgiftspliktige.
  • Forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift overføres til Skatteetaten.
  • Forvaltningsansvaret for innførselssæravgifter overføres til Skatteetaten.

Varer skal fortsatt deklareres

Overføringen av forvaltningsansvaret for merverdiavgift ved innførsel fra Tolletaten til Skatteetaten medfører ikke andre endringer i de plikter næringslivet har ved inn- og utførsel av varer etter lov om toll og vareførsel. Varer skal fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene som i dag.

Innførselsmerverdiavgift fjernes fra tolldeklarasjonen

Rubrikk 47 på tolldeklarasjonen skal ikke lenger vise beregningen av innførselsmerverdiavgift for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter. Selve merverdiavgiftsgrunnlaget blir imidlertid ikke endret, og vil som hovedregel fortsatt være tollverdi tillagt eventuell toll og andre avgifter som oppkreves ved innførselen.

Egenfastsetting

Innførselsmerverdiavgift blir underlagt prinsippet om egenfastsetting som er sentralt i skatteforvaltningsloven som trer i kraft 1. januar 2017. Dette betyr at den næringsdrivende som er registrert merverdiavgiftspliktig selv er ansvarlig for å beregne avgiftsgrunnlag og utregne innførselsmerverdiavgiften

Les mer om beregning, fastsetting, rapportering og betaling av merverdiavgift ved innførsel på Skatteetatens spørsmål og svar-oversikt

Oversikt over tolldeklarasjoner

Tolletaten har utarbeidet en løsning som innebærer at alle virksomheter fra og med 2017 vil kunne hente en oversikt over tolldeklarasjonene sine i Altinn. Oversikten henter data fra TVINN. Opplysningene du kan finne er for eksempel statistisk verdi, toll og særavgifter.

Informasjon til næringslivet

Skatteetaten og Tolletaten jobber med informasjon til næringslivet om endringene som kommer. Etatene har hatt dialog både med næringslivssammenslutninger, enkeltbedrifter, tollsystemleverandører og andre brukergrupper som vil merke disse endringene. I løpet av juni ble det holdt to kurs for kursholdere for regnskapssystemer, med til sammen nesten 200 deltakere.

Både Skatteetaten og Tolletaten vil legge ut oppdatert informasjon på etatenes nettsider. Alle berørte bedrifter vil i tillegg få et brev i løpet av høsten, med nærmere informasjon om endringene som kommer. 

Du kan også abonnere på oppdateringer på dette temaet ved å huke av temaet: "Overføring av innførsels-mva til Skatteetaten" her.

Små endringer for uregistrerte

Importører som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret, skal som før oppgi og betale mva til Tolletaten.

Bakgrunn

Regjeringen besluttet i mars 2014 å overføre ansvaret for forvaltningen av motorvognavgifter, særavgifter og merverdiavgift ved innførsel fra Tolletaten til Skatteetaten. I tillegg overtok Skatteetaten forvaltningen av alle innkrevingsoppgaver.

Overføringen skjer i to faser

  • Fra 1. januar 2016 overtok Skatteetaten forvaltningsansvaret for all innkreving, motorvognavgifter og særavgifter for registrerte særavgiftspliktige.
  • Fra 1. januar 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for innførselsmerverdiavgift og uregistrerte særavgiftspliktige.

Forslaget til ny skatteforvaltningsforskrift, hvor bl.a. saksbehandlingsreglene for behandling av merverdiavgift og særavgifter vil bli regulert, er nå på høring.

Høringsdokumenter på skatteetaten.no

Les mer om regjeringens arbeid med skatte- og avgiftsforvaltningen 

Del med andre: