Gå til innhold

Tolldeklarasjonsoversikt

Med tolldeklarasjonsoversikten får du en månedlig oversikt over alle tolldeklarasjonene til virksomheten din.

Tolldeklarasjonsoversikten gir alle virksomheter som er registrert i Enhetsregistret oversikt over egne tolldeklarasjoner. Det utarbeides én oversikt per kundenummer. Det er Tolletatens deklarasjonssystem (TVINN) som er kilden til opplysningene i oversikten. Tolldeklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig første virkedag etter en avsluttet måned. Når ny oversikt er gjort tilgjengelig i Altinn mottar virksomheten varsel pr. epost fra Altinn.

Første tolldeklarasjonsoversikt blir gjort tilgjengelig i 1. el. 2. februar 2017. Denne vil inneholde tolldeklarasjoner fra januar 2017.

Registrerte merverdiavgiftspliktige

Alle registrerte merverdiavgiftspliktige virksomheter skal fra 2017 innberette merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten, i stedet for til Tolletaten. Tolldeklarasjonsoversikten vil vise informasjon som kan være til hjelp for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter ved utfylling av skattemeldingen for merverdiavgift.

For registrerte merverdiavgiftspliktige virksomheter vil merverdiavgiftsgrunnlag og merverdiavgift fra 2017 ikke lenger være en del av tolldeklarasjonen, og disse beløpene vil derfor ikke vises i tolldeklarasjonsoversikten. Da vil kun eventuelt andre avgifter som er oppført på tolldeklarasjonen vises, som for eksempel særavgift, forskningsavgift, eksportavgift på fisk, toll og/eller råvaretoll. 

Mva-grunnlag og statistisk verdi

Som hovedregel vil merverdiavgiftsgrunnlaget tilsvare statistisk verdi (rubrikk 46 i tolldeklarasjonen) pluss eventuell toll og avgifter, men det kan finnes unntak. Disse unntakene er:

  • Ved gjeninnførsel etter bearbeiding i utlandet, for eksempel råvareforedling eller reparasjon av gjenstander.
  • Ved innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter.
  • Ved innførsel av tanntekniske produkter.
  • Gjeninnførsel etter reparasjon/gratis reparasjon

stat.verdi_tollverdi_mva-v6.pdfHer kan du finne mer detaljert informasjon om likheter og ulikheter mellom mva-grunnlag, statistisk verdi og tollverdi (pdf-fil). (119 kB)

For virksomheter som ikke er merverdiavgiftsregistrerte skal merverdiavgift oppgis som før ved deklarering, og merverdiavgiftsbeløpet vil vises i deklarasjonsoversikten.

Her kan du lese mer om tolldeklarasjonsoversikten, blant annet mer detaljert om formater, hvem som kan få oversikten, innholdet i oversikten og eksempelfiler.

Fortsatt oppbevaringsplikt

Deklarasjonsoversikten er kun en oversikt over deler av den informasjonen virksomheten allerede har gjennom de godkjente tolldeklarasjonene. Virksomheter som innfører og utfører varer må fortsatt overholde oppbevaringsplikten i henhold til tolloven § 4-12 med forskrifter.

Del med andre: