Gå til innhold

Merverdiavgift ved import

I de aller fleste tilfeller skal du betale merverdiavgift til Tolletaten når du importerer varer til Norge. Satsen for merverdiavgiften er 25 prosent. Unntak er næringsmidler hvor satsen er 15 prosent.

Med mindre annet er bestemt i loven gjelder avgiftsplikten ikke bare varer som du importerer til Norge etter kjøp, men også varer som du har med deg som gave, for leie eller lån, eller for reparasjon eller bearbeiding.

Det norske merverdiavgiftsområdet er det samme som det norske tollområdet, det vil si det norske fastlandet med tilhørende territorialfarvann. Unntatt er Svalbard, Jan Mayen, Bouvetøya, Dronning Maud Land og Peter 1.s øy.

Avgiftsplikten ved import gjelder bare for varer. Ved import av tjenester er det egne bestemmelser. Det er skattemyndighetene som krever opp merverdiavgift ved import av tjenester.

For noen varer er det mulig å få fritak for merverdiavgift ved import.

Du finner nyttig informasjon om merverdiavgift ved import i Skatteetatens merverdiavgiftshåndbok

Del med andre: