Gå til innhold

[Utgått]Avgifter på olje til framdrift av motorvogn 2010

Avgiftsrundskrivet inneholder blant annet
  • avgiftssatser for 2010
  • lov og forskrift
  • Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer