Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift for motorvogner mm for 2007, ny versjon

Her finner du informasjon om beregning av engangsavgift ved innførsel og første gangs registrering av motorkjøretøyer. Avgiftsrundskrivet inneholder blant annet:
  • avgiftssatser for 2007
  • lov og forskrift
  • Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer