Gå til innhold

[Utgått]Forbruksavgift på elektrisk kraft 2009

Avgiftsrundskrivet inneholder blant annet:
 
  •  avgiftssatser for 2009
  •  lov og forskrift
  •  Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer
  •