Gå til innhold

[Utgått]Forbruksavgift på elektrisk kraft 2010

Avgiftsrundskrivet inneholder blant annet:
 
  •  avgiftssatser for 2010
  •  lov og forskrift
  •  Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer