Gå til innhold

[Utgått]Årsavgifta - avskiltingsvedtak - fylkesoversikt 2012

Her finn du oversikta for avskiltingsvedtaka for årsavgifta per fylke. Totalt var 4,2 prosent av talet på fastsette krav ikkje betalt da Tollvesenet sendte ut vedtak om avskiling.

Fylke

Beløp

Tal
 fastsette krav

Restbeløp

Tal opne krav

% av tal fastsette

Østfold

479 346 955

188 932

19 988 840

8 982

4,8

Akershus

1 064 963 455

399 378

35 078 366

14 995

3,8

Oslo

937 141 595

339 005

26 813 179

12 035

3,6

Hedmark

397 233 500

167 087

18 179 042

8 402

5,0

Oppland

380 282 740

161 015

15 565 964

7 168

4,5

Buskerud

526 794 928

205 244

19 988 216

8 700

4,2

Vestfolk

409 971 023

158 546

19 055 983

8 354

5,3

Telemark

310 220 270

126 360

13 186 583

6 139

4,9

Aust-Agder

202 662 350

82 046

7 836 345

3 530

4,3

Vest-Agder

285 026 345

115 841

9 284 784

4 366

3,8

Rogaland

746 851 105

285 986

21 248 749

9 782

3,4

Hordaland

756 066 385

288 909

26 472 449

11 514 

4,0

Sogn- og Fjordane

197 363 535

81 292

5 116 948

2 395

2,9

Møre og Romsdal

466 015 330

184 678

14 613 217

6 368

3,4

Sør-Trøndelag

500 412 060

204 184

18 585 508

8 493

4,2

Nord-Trøndelag

255 071 345

108 376

9 817 467

4 576

4,2

Nordland

427 546 305

177 404

16 817 347

7 670

4,3

Troms

285 105 485

119 987

10 643 474

4 994

4,2

Finnmark

140 467 205

68 940

6 722 393

3 579

5,2

Ukjent*

29 828 765

12 746

8 405 747

4 487

35,2

*adressen er ikke tilknyttet fylke eller kommune, inkl utenlandske adresser.