Gå til innhold

[Utgått]Årsavgifta 1. purring - fylkesoversikt 2012

Her finn du oversikta for første purring av årsavgifta per fylke.

Fylke

Beløp

Tal
 fastsette krav

Restbeløp 1. purring

Tal opne krav 1.purring

% av tal fastsette

Østfold

479 346 955

188 932

51 673 230

19 503

10,3

Akershus

1 064 963 455

399 378

97 324 183

35 044

8,8

Oslo

937 141 595

339 005

80 902 978

29 355

8,7

Hedmark

397 233 500

167 087

43 545 034

17 024

10,2

Oppland

380 282 740

161 015

38 571 099

15 132

9,4

Buskerud

526 794 928

205 244

51 322 641

18 942

9,2

Vestfold

409 971 023

158 546

45 476 106

16 936

10,7

Telemark

310 220 270

126 360

33 086 219

12 811

10,1

Aust-Agder

202 662 350

82 046

20 626 961

7 902

9,6

Vest-Agder

285 026 345

115 841

25 173 869

9 846

8,5

Rogaland

746 851 105

285 986

59 496 094

22 573

7,9

Hordaland

756 066 385

288 909

70 106 629

25 905

9,0

Sogn- og Fjordane

197 363 535

81 292

14 928 744

5 810

7,1

Møre og Romsdal

466 015 330

184 678

39 978 394

14 803

8,0

Sør-Trøndelag

500 412 060

204 184

46 953 745

18 206

8,9

Nord-Trøndelag

255 071 345

108 376

25 205 519

9 977

9,2

Nordland

427 546 305

177 404

42 972 649

16 684

9,4

Troms

285 105 485

119 987

27 668 381

10 955

9,1

Finnmark

140 467 205

68 940

16 316 753

7 395

10,7

Ukjent*

29 828 765

12 746

12 540 090

5 681

44,6

*adressen er ikke tilknyttet fylke eller kommune, inkl utenlandske adresser